Fotowoltaika w twoim domu

panele słoneczne
Ponieważ koszty otrzymywania energii elektrycznej ze światła słonecznego były zawsze wielokrotnie wyższe niż przy wykorzystaniu innych źródeł energii, przez długi czas była ona stosowana jedynie tam, gdzie ich wykorzystanie było bardzo utrudnione lub niemożliwe.
Przykładem takich zastosowań były: urządzenia przenośne wymagające niewielkich ilości energii, np.
kalkulatory, zegarki elektroniczne, trudno dostępne miejsca, gdzie doprowadzenie linii elektrycznej byłoby nieopłacalne, np.
domy stojące pojedynczo, kamery monitorujące, fotoradary, pojazdy, w których wykorzystanie innych źródeł energii byłoby nieopłacalne, np. sztuczne satelity, jachty żaglowe, wozy kempingowe. Energetykę słoneczną wykorzystuje się coraz powszechniej. Związane jest to, między innymi ze spadkiem cen (200-krotnym w latach 1977-2015 - patrz "ekonomika" poniżej), z większą dostępnością technologii, programami dofinansowania instalacji tego typu urządzeń, rosnącą świadomością ekologiczną oraz wzrostem cen energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł.
Na rynku pojawiły się również nowe rozwiązania łączące tradycyjne źródła energii (np.
LPG) z energią słoneczną, które umożliwiają uniezależnienie się od negatywnych warunków atmosferycznych (np.

w czasie zimy). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna#Zastosowanie_energii_s.C5.82onecznej

Kolektor słoneczny

Kolektor słoneczny ? urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło.
Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np.
powietrze). Kolektory można podzielić na: płaskie: cieczowe, gazowe, dwufazowe, płaskie próżniowe, próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury), skupiające (prawie zawsze cieczowe), specjalne (np.

okno termiczne, izolacja transparentna). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolektor_s%C5%82oneczny

O energetyce słonecznej słów parę

panele słoneczne
Energetyka słoneczna ? gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie1. Globalne inwestycje w energię słoneczną w 2014 wyniosły 149,6 mld dolarów23.

W 2015 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 230 GW4(wzrost o 50 GW w stosunku do 2014 roku)5 i zaspokajały one 1% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną4.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna

.

Widok do druku:

panele słoneczne