rezonans gliwice

Rezonans , krótka definicja z Wikipedii

rezonans gliwice
Rezonans występuje, gdy układ drgający pobiera energię ze źródła pobudzającego go i jest w stanie przechowywać ją.

Jednakże zazwyczaj w układzie istnieją pewne straty energii powodowane tłumieniem.

Zależą one od amplitudy drgań układu i przy sile wymuszającej o ustalonej amplitudzie osiągany jest stan równowagi.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezonans

Rezonans i kilka faktów z Wikipedii

Rezonans ? zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonej częstotliwości siły wymuszającej.

Częstotliwość, dla której drgania mają największą amplitudę nazywa się częstotliwością rezonansową.

Dla tej częstotliwości nawet mała okresowa siła wymuszająca może powodować drgania o znacznej amplitudzie.
Układ drgający o wielu stopniach swobody ma wiele różnych częstości własnych i dlatego możliwe są drgania rezonansowe na każdej z tych częstości. Najłatwiej jest wywołać rezonans na częstości najniższej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezonans

Badanie rezonansem magnetycznym - Wikipedia

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, zwyczajowo w skrócie rezonans magnetyczny ? nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów.
Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii) oraz w badaniach naukowych. Stosowane w literaturze skróty to RM (rezonans magnetyczny), MRI (ang.
magnetic resonance imaging), NMR (ang.
nuclear magnetic resonance), MR (ang. magnetic resonance), RNM1 (pochodzenie niejasne), często zamiennie ze znaczeniem ?spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego?.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrazowanie_metodą_rezonansu_magnetycznego.
Dodane: 18-09-2017 03:50

Tagi: rezonans Rybnik Gliwice medycyna badania szpital klinika zdrowie

Widok do druku:

rezonans gliwice