Są tego rodzaju firmy, które prężnie rozwijają się na rynku lokalnym.

Doskonały przykład to .

Krótko o geodezji i pracy geodety.

Sam początek inwestycji

geodeta złotoryjaJeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przy dużej inwestycji będziemy potrzebowali geodetę, aby wykonał kilka czynności.
Jest to etap przygotowania do inwestycji i obejmuje utworzenie mapek do celów opiniodawczych oraz map topograficznych z danego terenu. Po okazaniu odpowiednich dokumentów w urzędzie musimy czekać na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dopiero po otrzymaniu decyzji pozytywnej można przystąpić do kolejnych etapów, czyli mapa do celów projektowych oraz pozwolenia na budowę.

Geodeta w pracy

W pracy geodeta nie tylko musi wykazać się znajomością skomplikowanych działań matematycznych, ale również dużą dozą cierpliwości oraz dokładności.
W codziennej pracy w terenie geodeci wykorzystują tachimetr, który wygląda jak fotoradar na trójnogu, a służy do pomiaru odległości i wyznaczania profili. Geodezję można by podzielić na 2 główne rodzaje - niższą oraz wyższą.
Różnią się od siebie zakresem mierzonej powierzchni oraz poziomem skomplikowania obliczeń.
Za geodezję niższą uznaje się pomiar wykonywany na powierzchni o promieniu mniejszym niż 15,6 km (czyli 750km2) bez uwzględnienia kulistości Ziemi. Geodezja wyższa to wszelkie pomiary powyżej tych wartości wraz z uwzględnieniem kulistości Ziemi.

Niższa geodezja w Wikipedii

geodeta złotoryja
Geodezja niższa, inaczej geodezja ogólna, geodezja szczegółowa, geodezja na płaszczyźnie, miernictwo ? dział geodezji zajmujący się pomiarami ?małych obszarów?, dla których powierzchnią odniesienia może być płaszczyzna pozioma1. Rezultatem przeprowadzonych pomiarów są wielkoskalowe mapy terenu otrzymane w odniesieniu do płaskich układów współrzędnych.
Ograniczenie opracowań do tzw. ?małych obszarów? pozwala na pominiecie w obliczeniach wpływu zakrzywienia Ziemi.

Za ?małe obszary? przyjmuje się powierzchnie zbliżoną do koła o promieniu nie większym niż 15,6 km i polu nie większym niż 750 km?.1 Przedmiotem prac w zakresie geodezji ogólnej jest także projektowanie oraz pomiar szczegółowych osnów geodezyjnych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja_niższa.

Dodane: 11-10-2016 07:21

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo złotoryja

Widok do druku:

geodeta złotoryja